ЗАЩИТА НА ДАННИ

Следната информация предоставя преглед на това какво се случва с Вашите лични данни, когато посетите нашия уебсайт. Личните данни са всички данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Подробна информация по темата за защита на данните може да бъде намерена в нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данните на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в правното известие на този уебсайт.

Как събираме Вашите данни?

От една страна, Вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това може да бъде, за. Например данни, които въвеждате във формата за контакт.

Други данни се записват автоматично от нашите ИТ системи, когато посетите уебсайта. Това са предимно технически данни (например интернет браузър, операционна система или време на преглед на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме Вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът е без грешки. Други данни могат да се използват за анализиране на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите данни?

Имате право да получавате безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от Вас лични данни по всяко време. Също така имате право да поискате коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правното известие, ако имате допълнителни въпроси по темата за защита на данните. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Също така имате право да поискате обработката на Вашите лични данни да бъде ограничена при определени обстоятелства. Можете да намерите подробности за това в декларацията за защита на данните под „Право на ограничаване на обработката“.

Обща информация и задължителна информация


защита на данни

Операторите на този уебсайт се отнасят много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Тази декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме и за какво ги използваме. Той също така обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни през Интернет (например при комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Бележка за отговорния орган

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е:

Wendl GmbH
Apelsteinallee 4
04416 Markkleeberg
Германия
Тел.: +049 34 297 911 000
Факс:+049 34297 911 001
Имейл: info@brotagonist.de
Уебсайт: www.brotagonist.de

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други взема решения относно целите и средствата за обработка на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Период на съхранение

Освен ако в тази декларация за защита на данните не е посочен конкретен период за съхранение, Вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били обработвани, престане да се прилага. Ако направите законно искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, Вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на Вашите лични данни (например данъчни или търговски периоди на съхранение); в последния случай изтриването става, след като тези причини вече не са валидни.

Забележка относно трансфера на данни към САЩ и други трети страни

Освен всичко друго, ние използваме инструменти от компании, базирани в САЩ или други трети страни, които не са сигурни по отношение на закона за защита на данните. Ако тези инструменти са активни, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в тези трети страни и да бъдат обработени там. Бихме искали да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, сравнимо с това в ЕС. Например американските компании са задължени да предоставят лични данни на органите за сигурност, без вие като заинтересовано лице да можете да предприемете правни действия срещу това. Следователно не може да се изключи, че властите на САЩ (например тайни служби) обработват, оценяват и съхраняват постоянно Вашите данни на сървъри в САЩ за целите на наблюдение. Ние нямаме влияние върху тези обработващи дейности.

Оттегляне на Вашето съгласие за обработка на данни

Много операции по обработка на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Законността на обработката на данни, извършена преди отмяната, остава незасегната от отмяната.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и на директна поща (чл. 21 GDPR)

Ако обработката на данни се основава на чл.6, ал. 1 лит. e или f GDPR, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни по причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация; това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби. Съответното правно основание, на което се основава обработването, може да бъде намерено в тази декларация за защита на данните. Ако възразите, ние повече няма да обработваме съответните ви лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни причини, заслужаващи защита за обработването, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи или обработването служи за отстояване, упражняване или защита на правни искове (Възражение съгласно чл.21, ал.1 GDPR).

Ако Вашите лични данни се обработват с цел извършване на директна поща, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, за целите на такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна поща. Ако възразите, Вашите лични данни вече няма да се използват за целите на директния маркетинг (възражение съгласно чл. 21, параграф 2 GDPR).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на GDPR, субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на тяхното обичайно местопребиваване, мястото на работа или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване съществува без да се засягат други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данни

Имате право данните, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на Вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните на друго отговорно лице, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на уебсайта, този сайт използва SSL или. TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от „http: //“ на „https: //“ и по символа за заключване в реда на вашия браузър.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация за съхраняваните от Вас лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правното известие, ако имате допълнителни въпроси относно личните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в правното известие. Правото на ограничаване на обработването съществува в следните случаи:

  • Ако оспорите точността на съхраняваните от нас лични данни, обикновено се нуждаем от време, за да проверим това. По време на теста имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.
  • Ако обработването на личните Ви данни е станало/се случи неправомерно, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от Вашите лични данни, но вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате правни искове, имате право да поискате обработването на личните ви данни да бъде ограничено, вместо да бъдат изтрити.
  • Ако сте подали възражение по чл.21 ал. 1 GDPR, Вашите и нашите интереси трябва да бъдат претеглени. Докато все още не е ясно чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на личните си данни, тези данни – освен за тяхното съхранение – могат да се използват само с ваше съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или за причини от важен обществен интерес, обработени от Европейския съюз или държава-членка.

Възражение срещу рекламна поща

С настоящото възразяваме срещу използването на данните за контакт, публикувани в контекста на задължението за отпечатване, за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като спам имейли.

Длъжностно лице по защита на данните


Законно изискван служител по защита на данните

Назначихме служител по защита на данните за нашата компания.

Дирк Менкхаус

Имейл: dsb.menkhaus@it-s-me.com
Телефон: 0 54 01/8 80 87 – 1

ТОВА СЪМ Me GmbH & Co. KG
Дирк Менкхаус
Дорфщрасе 29
49124 Георгсмариенхюте

Събиране на данни на нашия уебсайт


Бисквитки

Някои от уебсайтовете използват така наречените бисквитки. Бисквитките не увреждат вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат, за да направят нашата оферта по-удобна, по-ефективна и по-безопасна. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се записват от вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично след Вашето посещение. Други бисквитки остават съхранени на Вашето устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитки и да разрешите бисквитки само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки, когато затворите браузъра. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, които са ви необходими (напр. функция пазарска количка), се съхраняват на основание чл.6, ал. 1 лит. f GDPR е запазен. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на бисквитки за технически безгрешно и оптимизирано предоставяне на услугите му. Ако се съхраняват други бисквитки (например бисквитки за анализиране на Вашето поведение при сърфиране), те ще бъдат третирани отделно в тази декларация за защита на данните.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни лог файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип браузър и версия на браузъра
  • използвана операционна система
  • Препращащ URL адрес
  • Име на хоста на достъпния компютър
  • Време на заявката на сървъра
  • IP адрес

Тези данни няма да бъдат обединени с други източници на данни.

Тези данни се събират на основание чл.6, ал. 1 лит. f GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от технически безгрешно представяне и оптимизиране на неговия уебсайт – лог файловете на сървъра трябва да бъдат записани за това.

форма за контакти

Ако ни изпратите запитвания чрез формата за контакт, Вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на заявката и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без Вашето съгласие.

Обработката на данните, въведени във формата за контакт, се извършва изключително въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, лит. a GDPR). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Достатъчен е неформален имейл до нас. Законността на операциите по обработка на данни, извършени преди отмяната, остава незасегната от отмяната.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (например след като заявката ви бъде обработена). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на задържане – остават незасегнати.

Запитвания по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, Вашата заявка, включително всички лични данни, извлечени от нея (име, заявка), ще бъдат съхранявани и обработвани от нас за целите на обработката на Вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без Вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание чл.6, ал. 1 лит. b GDPR, ако Вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a GDPR) и/или на нашите законни интереси (чл. 6, параграф 1, буква f GDPR), тъй като имаме законен интерес от ефективна обработка на изпратените до нас запитвания.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не се прилага (например след като заявката ви бъде обработена). Задължителните законови разпоредби – по-специално законовите периоди на съхранение – остават незасегнати.

Обработка на данни (данни за клиенти и договори)

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само дотолкова, доколкото са необходими за установяване, съдържание или промяна на правоотношението (инвентарни данни). Това става на основание чл.6 ал. 1 лит. b GDPR, който позволява обработването на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни при използването на нашия уебсайт (данни за използване) само до степента, необходима, за да позволим на потребителя да използва услугата или да ги таксува.

Събраните данни за клиента ще бъдат изтрити след приключване на поръчката или приключване на бизнес отношенията. Законовите срокове на задържане остават незасегнати.

Прехвърляне на данни при сключване на договор за онлайн магазини, търговци и изпращане на стоки

Ние предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо в контекста на обработката на договора, например на фирмата, на която е поверена доставката на стоките, или на кредитната институция, натоварена с обработката на плащанията. По-нататъшно предаване на данните не се извършва или само ако сте изрично дали съгласието си за предаването. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни без Вашето изрично съгласие, например за рекламни цели.

Основанието за обработка на данните е чл.6 ал. 1 лит. b GDPR, който позволява обработването на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Плъгини и инструменти


Google Maps (със съгласие)

Този уебсайт използва картографската услуга на Google Maps чрез API. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

За да се гарантира защитата на данните на този уебсайт, Google Maps се деактивира, когато влезете в този уебсайт за първи път. Директна връзка със сървърите на Google се установява само ако сами активирате Google Maps (съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, лит. a GDPR). Това предотвратява прехвърлянето на Вашите данни към Google при първото влизане в сайта.

След активиране Google Maps ще запази вашия IP адрес. След това обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на тази страница няма влияние върху този трансфер на данни след активиране на Google Maps.

Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в декларацията на Google за защита на данните: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Google reCAPTCHA

Ние използваме „Google reCAPTCHA“ (наричана по-долу „reCAPTCHA“) на този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Целта на reCAPTCHA е да провери дали данните са въведени на този уебсайт (например във форма за контакт) от лице или от автоматизирана програма. За да направи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично веднага щом посетителят на уебсайта влезе в него. За анализа reCAPTCHA оценява различна информация (например IP адрес, продължителност на престоя на посетителя на уебсайта на уебсайта или движения на мишката, направени от потребителя). Данните, събрани по време на анализа, се препращат към Google.

Анализите на reCAPTCHA работят изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са информирани, че се извършва анализ.

Данните се съхраняват и анализират на основание чл.6, ал. 1 лит. f GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да защити своите уеб оферти от злоупотребяващо автоматично шпиониране и от СПАМ. Ако е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително на основание чл.6, ал. 1 лит. GDPR; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация за Google reCAPTCHA можете да намерите в разпоредбите за защита на данните на Google и Условията за ползване на Google на следните връзки: https://policies.google.com/privacy?hl=de и https://policies.google.com /terms?hl=de .

Собствени услуги


Приложения

Предлагаме ви възможност да кандидатствате при нас (например по имейл, по пощата или чрез онлайн формуляра за кандидатстване). По-долу ще ви информираме за обхвата, целта и използването на Вашите лични данни, събрани по време на процеса на кандидатстване. Уверяваме ви, че Вашите данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и всички други законови разпоредби и че Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни.

Обхват и цел на събирането на данни

Ако ни изпратите заявление, ние обработваме свързаните с Вас лични данни (например данни за контакт и комуникация, документи за кандидатстване, бележки в контекста на интервюта за работа и др.), доколкото това е необходимо, за да вземем решение за установяване на трудово правоотношение. Правното основание за това е § 26 БДСГ-нов по германското право (зараждане на трудово правоотношение), чл.6 ал. 1 лит. b GDPR (иницииране на общ договор) и – ако сте дали съгласието си – чл.6, ал. 1 лит. GDPR. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Вашите лични данни ще бъдат предадени само на лица в нашата компания, които участват в обработката на Вашето заявление.

Ако кандидатстването е успешно, данните, които подадете, ще бъдат обработени на основание чл.26 БДСГ-нов и чл.6 ал. 1 лит. b GDPR, съхраняван в нашите системи за обработка на данни с цел осъществяване на трудовото правоотношение.

Период на съхранение на данните

Ако не можем да ви предложим работа, вие отхвърляте предложение за работа, оттегляте кандидатурата си, оттегляте съгласието си за обработка на данни или ни молите да изтрием данните, данните, които сте предали, вкл. Всички останали физически документи за кандидатстване, съхранявани или съхранявани за максимум 6 месеца след приключване на процеса на кандидатстване (период на съхранение), за да можете да разберете детайлите на процеса на кандидатстване в случай на несъответствия (чл. 6, ал. 1, лит. . f GDPR).

МОЖЕТЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ТОВА СЪХРАНЕНИЕ, АКО ИМАТЕ ЛЕГИТИМНИ ИНТЕРЕСИ, КОИТО НАДНАДЯВАТ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ.

След изтичане на срока на съхранение данните ще бъдат изтрити, освен ако няма законово изискване за запазване или друга законова причина за по-нататъшно съхранение. Ако е очевидно, че ще е необходимо да съхранявате Вашите данни след изтичане на срока на съхранение (например поради предстоящ или висящ правен спор), те ще бъдат изтрити само когато данните станат неуместни. Други законови изисквания за запазване остават незасегнати.

Събиране на клиентски данни в обхвата на Закона за защита от инфекции *

Цели на обработката и правни основания

За Ваша защита и възможно най-бързото проследяване на възможни вериги на заразяване с новия вирус Covid-19 („Корона“), ние сме длъжни да документираме присъствието Ви в нашия магазин/кафене и да запишем Вашите данни за контакт.

Ние няма да използваме тези лични данни за никакви други цели, по-специално не за рекламни цели.

Поради разпореждания на държавното правителство, здравните органи и Закона за защита от инфекции, ние събираме Вашите данни на правно основание съгласно чл.6, ал. 1 лит. c GDPR.

Ако откажете да предоставите информация, ние за съжаление няма да можем да ви обслужим.

Получатели на Вашите данни

Ако има подозрение, че е възникнала инфекция с Covid-19 във връзка с посещението в нашия магазин/кафене, ние трябва и ще предадем Вашите данни на отговорния здравен отдел.

Продължителност на съхранение на Вашите данни

В съответствие със задължението от Наредбата за защита от корона, ние поддържаме информацията ви актуализирана ежедневно в продължение на четири седмици и унищожаваме информацията веднага след изтичането на този период.

Информация за Вашите права за защита на данните

Имате право на информация според. Чл.15 GDPR, относно коригиране на неверни лични данни съгл. чл.16 GDPR, за заличаване съгл. Член 17 GDPR и ограничение на обработването съгл. Член 18 GDPR. Ако направите подходящи искове, ние ще проверим дали законовите изисквания са спазени и дали можем да удовлетворим искането ви.

Можете също така да се оплачете до отговорния за нас надзорен орган за защита на данните.