Ние Ви предлагаме:

 • Заетост на пълен работен ден – постоянна позиция в успешна семейна компания
 • Иновативна среда с ясни йерархии в приятна работна атмосфера
 • Aтрактивно възнаграждение, фирмена пенсионна схема, 50% отстъпка за служителите, оферти за развлекателни дейности
 • Цялостни перспективи за въвеждане и развитие в мотивиран екип

Вашите задачи са:

 • Осигуряване на безпроблемната експлоатация на машините и системите, както и агрегатите за климатизация/охлаждане/вентилация в производството и в клоновете
 • Изграждане на малки инсталации и ремонти в областта на фасилити мениджмънта, както и в областта на технологиите
 • Извършване на редовна поддръжка на машини и системи
 • Координиране на външни фирми

Какво трябва да носите със себе си:

 • Завършено обучение за електротехник и най-малко 2 години трудов стаж
 • Обширни познания за различни занаятчийски услуги и услуги по поддръжка в и върху сгради
 • Способност за решаване на проблеми
 • Независим, структуриран и целенасочен начин на работа
 • Екипни и комуникационни умения
 • Фокус върху клиента
 • Желание за работа в събота (дежурство)