Вашето обучение при нас

Предлагаме безплатни подготвителни езикови курсове с професионален преподавател. Часовете се провеждат онлайн в напълно съобразени с вас часове и дни. Предаваме необходимите езикови и специализирани знания в зависимост от вашата професия. След успешно завършеното обучение, ние се грижим за всички формалности относно вашето заминаване, както и осигуряваме по-нататъшна индивидуална подкрепа!

Обучения